Το greekbeershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς. 

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος greekbeershop.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του greekbeershop.gr.  Η χρησιμοποίηση από τον επισκέπτη ή μέλος του διαδικτυακού τόπου greekbeershop.gr, σημαίνει αυτόματη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Χρήσης. 

Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για τη κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.

Το greekbeershop.gr προσπαθεί να απεικονίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και χαρακτηριστικών. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης), παρά τη διαρκή προσπάθειά μας για το αντίθετο.

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στις σελίδες του greekbeershop.gr είναι σε ευρώ ανά μονάδα όπως αυτή εμφανίζεται στα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος και συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα και νόμιμο ΦΠΑ και άλλους φόρους όπως ο ΕΦΚ. Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας τυχόν έξοδα αποστολής, δασμοί ή τέλη τα οποία μπορούν να ισχύουν ανάλογα με τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας σας. Οι τιμές δύνανται να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Όλες οι πληροφορίες που θα βρείτε στον παρόντα ιστότοπο  greekbeershop.gr (άρθρα, κείμενα, περιγραφές, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες κλπ.) αλλά φυσικά και όλα τα διακριτικά γνωρίσματα του greekbeershop.gr όπως πχ. το λογότυπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του greekbeershop.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση του greekbeershop.gr

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αποστολή της παραγγελίας.